Snabba bredband – Fast vs Mobilt

En tydlig skillnad mellan fasta och mobila bredband är vad som menas med snabba bredband. I grunden handlar det om att snabbt få tillgång till information på internet – men förutsättningarna är helt olika.

Fast bredband med hög hastighet

Fast bredband kategoriseras utifrån dess nedladdnings- och uppladdningshastighet. Framförallt är det nedladdningshastigheten som är viktig för att exempelvis spel och streaming ska gå smidigt. De som däremot jobbar med stora webbprojekt kan även ha stort behov av hög uppladdningshastighet.

Eftersom dessa bredband är inkopplade via kabel finns inte några störningar via täckningsproblem eller liknande. Snabba bredband inom kategorin är därmed de som levererar snabb nedladdning och uppladdning av data.

Snabba bredband som är mobila

Det absolut viktigaste, för att få snabb uppkoppling med mobilt bredband, är täckningen. Ett mobilt bredband som inte har mycket god täckning kommer att tappa både hastighet och stabilitet. I val av mobil lösning bör alltså första steget vara att kontrollera operatörens täckningskarta. Det finns även ett par jämförelsesidor som presenterar de olika operatörerna utifrån var i landet som de har bäst täckning.

Hastigheten påverkas även av:

  • Avstånd till mast
  • Geografisk omgivning
  • Belastning

Testa hastigheten på mobila alternativ

Ska en jämförelse ske mellan olika snabba bredband bör detta alltså ske under samma förutsättningar – och över en längre tidsperiod.

Ska det bli helt korrekt bör alltså mobila bredband från flera olika operatörer testas på exakt samma plats, under exempelvis 10 olika tillfällen. Detta är självklart inget som en privatperson gör men det visar på att det kan variera både mellan operatörer, plats och tid.

Test av både fasta och mobila bredband kan enkelt ske på bredbandskollen.se. En sida som mäter både uppladdnings- och nedladdningshastighet. Skulle hastigheten variera kraftigt, vid flera tillfällen, mot vad operatören lovar bör de kontaktas. Eventuellt kan ett byte behöva ske till en annan operatör.

Olika hastigheter beroende på nät

Normalhastighet är ett begrepp som används inom branschen. Det är den hastighet som ”de flesta” surfar med när de använder mobilt alternativ. Genom att jämföra testresultat mot normalhastigheten blir det även tydligt om det är långsamma eller snabba bredband.

Används 3G är normalhastighet 6–20 Mbit per sekund. Används istället 4G är normalhastigheten snarare 10 – 54 Mbit per sekund. Utifrån att 4G erbjuder en betydligt högre hastighet är det alltså bredband som använder 4G som bör prioriteras.