Hur viktigt är det med överfallslarm i butik?

Olika typer av larm och säkerhetsåtgärder är vanligt inom dom flesta företag – och så även när det kommer till butiker. Det finns förvisso inget som säger att man måste ha larm i allmänhet – eller överfallslarm i synnerhet – men det kan finnas flera fördelar med att ha det. Behovet beror såklart lite på vad det gäller för typ av butik – läs mer om när det kan vara bra nedan.

Arbetsgivaren bär säkerhetsansvaret

Som arbetsgivare bär man ett ansvar för sina anställda på flera sätt – bland annat när det kommer till säkerhet och trygghet. Att arbeta i butik kan innebära en viss risk – beroende på vad det är för typ av butik, och enligt Arbetsmiljöverkets regler framgår att dom anställda måste kunna känna sig trygga även där det finns risk för till exempel hotfulla situationer.

Ett överfallslarm kan vara lösningen på det problemet och som ansvarig är det viktigt att läsa på om vad som gäller om det någon gång skulle bli skarpt läge. Man kan till exempel riskera böter om något skulle hända med någon av dom anställda under arbetstid – och där det visar sig att man inte följt dom regler som faktiskt finns.

Då kan det vara bra med överfallslarm

Överfallslarm är inte nödvändigt i alla typer av butiker och det kan verka luddigt med dom regler som finns. Det är dock aldrig värt att göra avkall på säkerheten och känner man som ansvarig att man står någonstans i gränslandet kan det vara värt att investera i ett överfallslarm. Nedan följer några exempel då denna typ av larm är vanligt förekommande.

  • Ensamarbete – Att arbeta ensam behöver inte vara en risk i sig – men det kan vara det. Äger man en butik där det förekommer ensamarbete ofta och där det till exempel skulle kunna finnas en risk för rån eller andra hotfulla situationer kan ett överfallslarm komma väl till pass.
  • Kvälls, – och nattarbete i butik – Butiker som håller öppet under sena kvällar och nätter hör också i vissa fall till riskzonen när det kommer till att bli utsatt för brott. Det är få andra människor i omlopp – och alltså ”perfekt” läge för någon som planerar ett rån, en stöld eller något annat.

Även i butiker där man säljer varor av högt värde, eller där man hanterar mycket kontakter kan det vara bra med ett överfallslarm.