För många företag finns en stor fördel att outsourca hela eller delar av sin kundtjänst. Det handlar både om kostnadsbesparingar och möjlighet att kunna erbjuda kunderna en bättre service. Outsourca hela – eller delar av – kundtjänst Det vanligaste upplägget är att ett företag väljer att outsourca delar av dess kundtjänst. Det finns däremot även…