OVPN testad av flera recensenter och håller måttet

OVPN är en svensk VPN-tjänst. Denna leverantör av VPN-tjänster lanserades 2014 och mycket har såklart hunnit hända sedan dess. För den som har funnits med sedan början är det bland annat tydligt att nätverket av servrar har vuxit i storlek. Detta är förmodligen den största förbättringen som har skett sedan starten. Sedan lanseringen är också OVPN testad av flera recensenter och recensionerna visar att den i allra högsta grad håller måttet!

Vi förstår att du lever ett upptaget liv och kanske inte har tid att läsa igenom mängder av stycken med text. Därför tänkte vi i korthet sammanfatta det samlade intrycket av VPN-tjänsten för dig. Sedan grottar vi lite mer i detaljerna om du känner att du har tid och lust att läsa vidare!

En kort sammanfattning av tjänsten

Sammanfattningsvis är alltså OVPN en VPN-företag som är baserat i Sverige. Om du trodde att detta skulle innebära att tjänsten är sämre än andra bör du tänka om! Här är det verkligen inte amatörernas afton utan snarare tvärtom – tjänsten håller i själva verket en väldigt hög kvalitetsnivå!

Deras serverpark är tillräckligt stor för att tjänsten ska fungera mer än tillfredsställande väl. Detta är utan tvekan den allra bästa Sverigebaserade VPN-tjänsten och den håller också en hög klass mätt med internationella mått. Detta kan kanske främst tillskrivas att de har en tuff policy när det kommer till samarbeten med tredje part. De är väldigt transparenta och tydliga med att de inte sparar några som helst loggar och inte låter någon begära ut din data.

OVPN är testad av flera oberoende recensenter

Som vi redan har nämnt är OVPN testad av flera olika recensenter. Dessa är oberoende, såväl av varandra som av företaget som ligger bakom tjänsten. Du kan därmed lita på att de är opartiska i sitt omdöme av tjänsten. De har helt enkelt inget att vinna på att förvanska verkligheten men allt att vinna på att ge en rättvisande bild av den.

De är rörande överens om att tjänsten:

  • Är billig
  • Är snabb
  • Håller en väldigt hög kvalitet

Så om du använder en VPN-tjänst idag eller är intresserad bör du absolut testa den!